RNDr. Přemysl Jedlička, Ph.D.
Funkce: odborný asistent
Katedra: Katedra matematiky, kancelář 212
Kontakt: telefon: 224 38 3232

e-mail: jedlickap (at) tf.czu.cz

http://tf.czu.cz/~jedlickap
Vzdělání: 1992–1996 Mendelovo gymnázium v Opavě

1996–2001 Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze (Mgr.)

2001–2004 Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze (Ph.D.)

2001–2004 Université de Caen, Basse Normandie, Francie (Ph.D.)
Cizí jazyky: anglický jazyk — státní zkouška základní (1996)

francouzský jazyk — DELF 1er, 2e degrée
Profesní praxe: 2004–dosud: ČZU – TF, Praha: odborný asistent katedry matematiky


Profesní zaměření: algebra: univerzální algebra, monoidy, svazy, lupy a jiné jednodušší struktury (nejlépe konečné)
Publikace: seznam a citační ohlas
Vědecká činnost: vystoupení na konferencích a seminářích
Členství v komisích: Člen komise pro státní závěrečné zkoušky v magisterském oboru Matematické metody v informační bezpečnosti na UK MFF
Další údaje: matematický rodokmen
Výuka:

cvičení z matematiky, aplikované matematiky a výpočetních metod v biologii pro studenty prvního ročníku

Pro studenty:

učební texty, rozvrh zimního semestru 2013/14, úvahy