Laboratoř fyzikální energetiky
 
Česká zemědělská univerzita v Praze
Technická fakulta
katedra fyziky

Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
tel. 224383284, e-mail: libra@tf.czu.cz

vedoucí laboratoře: prof. Ing. Martin Libra, CSc.

 
     Laboratoř je zaměřena zejména na fotovoltaickou přeměnu energie a na konstrukci fotovoltaických solárních systémů.
     Alternativní zdroje energie - malé solární, větrné či vodní elektrárny - se dnes uplatňují zejména jako doplňkové zdroje energie. Mívají nominální výkony jednotek až desítek kW, ale ve světě existují solární fotovoltaické elektrárny s výkony řádově desítek MW. Moderním trendem v solární energetice je pohyblivý stojan fotovoltaických panelů, který sleduje pohyb Slunce po obloze a natáčí kolektor po celý den kolmo ke směru slunečního záření.
     Pohyblivé fotovoltaické systémy dokáží vyrobit až o 40% energie více než solární systémy pevné. U pohyblivých systémů opatřených ještě mírným, hřebenovým koncentrátorem záření a oboustrannými fotovoltaickými panely může být množství vyrobené energie až dvojnásobné.
     Nejefektivnější aplikací se nabízí solární čerpací systém. Zde navýšení množství načerpané vody může dosáhnout až 80% (v kombinaci s mírným, hřebenovým koncentrátorem záření až 150%), neboť čerpadlo se mnohem delši dobu pohybuje nad prahovou hodnotou. Ekonomická kalkulace ukazuje, ze vyšší náklady na pohyblivý stojan s mírným koncentrátorem záření se vyplatí, porovnáme-li množství vyrobené energie nebo množství načerpané vody pro solární systémy s pevným a s pohyblivým stojanem.
     Laboratoř již dlouhodobě spolupracuje s firmou Traxle Solar, s.r.o. a podrobnosti o konstrukci a instalacích našich fotovoltaických systémů lze najít na firemních stránkách http://www.solar-trackers.com
     Naše měření a porovnání závislosti okamžitého výkonu na čase ve vybraných dnech pro pevné a pohyblivé panely je vidět zde.
  
Experimentální fotovoltaický systém na ČZU v Praze
 
  
Experimentální fotovoltaický systém na ČZU v Praze
 
     Pracovníci laboratoře pravidelně publikují výsledky ve vědeckých a odborných česopisech a vydali i několik knižních publikací (podrobnosti zde a zde) a skript. Z knižních publikací například můžeme jmenovat:
 
* Poulek, V. Libra, M., Jirka V., Persic, I.S., Polysiloxane Gel Lamination Technology for Solar Panels and Rastered Glazing. Kniha-monografie v angličtině, Praha : ILSA, 2013, 93 stran, ISBN 978-80-904311-8-8 (1. vydání)
 
* Libra, M., Mlynář, J., Poulek, V., Jaderná energie, kniha-monografie, ILSA,Praha, (2012), 167 stran, ISBN 978-80-904311-6-4 (1. vydání)
 
* Libra, M., Poulek, V., Fotovoltaika, kniha-monografie, ILSA,Praha, (2009), 160 stran, ISBN 978-80-904311-0-2 (1. vydání)
 
* Libra, M., Poulek, V., Energía solar, kniha-monografie ve španělštině, Česká zemědělská univerzita v Praze, (2008), 162 stran, ISBN 978-80-213-1803-8 (1. vydání)
 
* M. Libra, Poulek, V., Zdroje a využití energie, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, (2007), 141 stran, ISBN 978-80-213-1647-8
 
* Libra, M., Poulek, V., Solární energie, fotovoltaika - perspektivní trend současnosti i blízké budoucnosti, kniha-monografie, Česká zemědělská univerzita v Praze, (2006), 149 stran, ISBN 80-213-1488-5 (2. doplněné vydání)
 
* Poulek, V., Libra, M., Solar energy, photovoltaics - promissing trend for today and close future, book in English, Czech University of Agriculture Prague, (2006), 153 pages, ISBN 80-213-1489-3
 
* Libra, M. a kol., Fyzika v příkladech pro studenty technických univerzit, nakladatelství R. Hájek, (2003), 125 stran, ISBN 80-86540-17-0
 
* M. Libra, V. Poulek, Bifacial PV Modules in Solar Trackers and Concentrators, a New Approach to Supplying Power in Agriculture, in the book ”Physical Methods in Agriculture, Approach to Precision and Quality”, Kluwer  Academic/Plenum Publishers, New York, (2002) str.83-104, ISBN 0-306-47430-1
 
 

  Některé instalace našich fotovoltaických systémů
 
 
 
 
 
 
     Více informací: 
http://www.solar-trackers.com
 

Fotovoltaická elektrárna s pohyblivými stojany TRAXLE a s hřebenovými koncentrátory záření instalovaná v Moravském Krumlově
  
 


Fotovoltaická elektrárna s pohyblivými stojany TRAXLE instalovaná v Číně
 

Fotovoltaická elektrárna s pohyblivými stojany TRAXLE instalovaná ve Španělsku
  
Testy solárního systému v aerodynamickém tunelu
Pohyblivý solární systém (2kW) s mírným, hřebenovým koncentrátorem záření instalovaný v Luxembourgu
Pohyblivý solární systém s hřebenovým koncentrátorem záření instalovaný ve Španělsku
Kombinovaný solární systém instalovaný na ČZU v Praze
Pohyblivý solární systém instalovaný na Kanárských ostrovech
 
Sledovač Slunce nové konstrukce - Schéma činnosti
Sledovač Slunce nové konstrukce - Animace v reálu
 
      Pracovníci laboratoře rovněž pravidelně presentují své výsledky na mezinárodních vědeckých konferencích a výstavách. Například:
 
Konference a výstava o solární energii
(Vídeň, červenec 1998)
Konference a výstava o solární energii 
(Mnichov, říjen 2001)

Konference a výstava o solární energii 
(Glasgow, květen 2000)
Konference ČS fyziků
(Plzeň, září 2002)
Konference a výstava o solární energii 
(Paříž, červen 2004)
Konference a výstava o solární energii 
(Shanghai, říjen 2005)
Konference a výstava o solární energii 
(Dresden, září 2006)
Konference a výstava o solární energii 
(Milano, 2007)
Konference a výstava o solární energii 
(Valencie, 2008)
Konference a výstava o solární energii 
(Hamburk, 2009)
Přednáškový pobyt v rámci programu Erasmus 
(Larissa-Řecko, 2009)
 
V laboratoři se řeší i disertační, diplomové a bakalářské práce:
  
Obhájené disertační práce:
* Ing. Petr Bican: Mobilní solární fotovoltaické systémy pro použití v zemědělství
* Ing. Radek Novotný: Využití obnovitelných zdrojů energie při rekonstrukci historických budov
* Ing. Jan Mareš: Ostrovní a síťové fotovoltaické systémy a akumulace vyrobené elektrické energie
* Ing. Václav Beránek: Aplikace fotovoltaických systémů do technické praxe
* Ing. Petr Sedláček: Konstrukce fotovoltaických solárních systémů
 
Řešila a řeší se zde i řada bakalářských a diplomových prací